Monthly Archives oktober 2016

Nieuwe Moerdregt is uit

Het nieuwe oktobernummer van Moerdregt besteedt o.a. aandacht aan hoofdonderwijzer Jan Buijs, Gerrit Keij (bouwer van de Snelle Sluis), Moordrechtenaar Leen van Gent, de tentoonstelling over de basisscholen en het boek 'Turfstekers van de Zuidplas'.
> lees verder