Monthly Archives november 2016

‘Historicus van Moordrecht’ Panc Vink overleden

Zaterdag 19 november jongstleden bereikte ons het droeve nieuws van het overlijden van Panc Vink. Hij werd 80 jaar. Panc diende onze vereniging jarenlang van advies en was van onschatbare waarde voor het uitdragen van de historie van zijn geliefde Moordrecht.
> lees verder