Monthly Archives november 2017

Ledenvergadering feest der herkenning

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering was De Zespunt weer tot de laatste stoel bezet. De aandacht van de 100 aanwezigen ging vooral uit naar de presentatie ‘Wie woonde daar’. Hierin werden foto's van Moordrechtenaren gekoppeld aan hun woningen.
> lees verder