Monthly Archives april 2018

Moerdregt blikt terug op crisisjaren ’30

De crisisjaren ’30. Hoe verliepen deze barre jaren in Moordrecht? Jaap Waasdorp zocht het uit en brengt verslag uit in het aprilnummer van Moerdregt. Conclusie: ook in het IJsseldorp was menig gezin aangewezen op de armenzorg.
> lees verder