Monthly Archives juli 2018

Moerdregt duikt in historie van ijsbaan

De nieuwe Moerdregt is uit. Het zomernummer van ons kwartaalmagazine brengt verkoeling met artikelen over de ijsbaan, 80 jaar ‘Vrouwen van Nu’ (v/h Bond van Plattelandsvrouwen), het 'huis met de zonnewijzer' en het jubileumboek t.g.v . 25-jarig bestaan van onze vereniging.
> lees verder