Monthly Archives januari 2019

Moerdregt blikt terug op veelbewogen 25 jaar

Het eerste nummer van Moerdregt in 2019 staat volledig in het teken van het afgelopen jubileumjaar. Het magazine blikt terug op de festiviteiten en op de vele wapenfeiten die de historische vereniging in haar 25-jarig bestaan op haar conto kon schrijven.
> lees verder