Monthly Archives januari 2020

Sluisje, sluiswachtershuisje, Sluislaantje…

Een nieuw jaar, een nieuwe Moerdregt. Met in dit nummer: het sluisje en sluiswachtershuisje bij de Hoefvliet en het Sluislaantje, 100 jaar Bakkerij Verboom, het ‘Moortsche Veen’, de aloude de misvatting ‘moord’ en ‘recht’ en de expositie over de Moordrechtse Indiëgangers.
> lees verder