Monthly Archives oktober 2021

60 jaar Molukse wijk: het vervolg

In aansluiting op de vorige editie staat ook het oktober-nummer van Moerdregt uitgebreid stil bij 60 jaar Moluks leven in Moordrecht. Het juni-nummer beschreef vooral de aanloop van de komst van de Molukkers naar ons dorp. Nu komen vooral hun ervaringen en wederwaardigheden in Moordrecht aan bod.
> lees verder