Dossier Snelle Sluis: alles over de strijd tegen sloop

Historische vereniging al meer dan 25 jaar op de bres voor herstel

Begin 2016 maakte het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard bekend de Snelle Sluis bij Moordrecht te willen slopen. De Historische Vereniging Moordrecht klom toen direct in de pen om dit icoon voor de Zuidplas voor sloop te behoeden. Ook werd een petitie gestart tegen de sloopplannen, die inmiddels door meer dan 1000 ongeruste burgers wordt gesteund.

Minder bekend is dat de historische vereniging al veel langer strijdt tegen de aftakeling van het watermonument. Sinds 1991, meer dan 25 jaar geleden, heeft het HVM-bestuur het hoogheemraadschap, de provincie en de gemeente Zuidplas keer op keer gewezen op de slechte staat van de sluis en het grote belang van herstel. 

Eind juli 2017 is een gesprek gepland met het waterschap over de toekomst van het historische complex. Hopelijk is de strijd tegen sloop niet vergeefs geweest.

Om inzicht te geven in de historie van de Snelle Sluis en de lange strijd van de historische vereniging voor behoud van het monument, geven we hieronder een chronologisch overzicht van de mijlpalen, vanaf de 17e eeuw tot nu toe, ondersteund met de bijbehorende documenten.

De historische vereniging vecht al meer dan een kwart eeuw voor behoud van de sluis.
De historische vereniging vecht al meer dan een kwart eeuw voor behoud van de sluis.