Gouds Watergilde: ‘Voorkom sloop Snelle Sluis’

‘Belangrijke functie als erfgoed’

De werkgroep Gouds Watergilde van Historische Vereniging Die Goude vraagt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Zuidplas alles in het werk te stellen om de sloop van de Snelle Sluis tussen Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel te voorkomen. De werkgroep roept hiertoe op in een officiƫle brief aan beide instanties.

‘Geen andere kunstwerken bewaard gebleven’

Over het grote belang van het behoud van de Snelle Sluis schrijft de werkgroep: “Het kunstwerk vertegenwoordigt een belangrijke functie als erfgoed en geeft de geschiedenis weer van het ontstaan van de polder Zuidplas. Er zijn weinig of geen andere kunstwerken bewaard gebleven uit de tijd van de drooglegging. Ook de stedenbouwkundige situering in het open landschap versterkt de betekenis van dit kunstwerk waardoor het historische gebruik als twee-trapssluis duidelijk getoond wordt aan de wandelaar, de fietser en de langsvarende watertoerist.”

Plaatsing op gemeentelijke monumentenlijst

Ook verzoekt de werkgroep de gemeente Zuidplas om het historische waterwerk op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, zoals is aangevraagd door de Historische Vereniging Moordrecht. De monumentale status maakt de weg vrij voor eventuele subsidies en andere geldstromen voor restauratie.

De werkgroep nodigt het hoogheemraadschap en de gemeente Zuidplas uit voor een gezamelijk overleg over een ‘werkbare oplossing’, eventueel samen met erfgoedadviseurs van Rijk, Provincie en de Regio Midden-Holland.

Situering in het open landschap versterkt de betekenis van dit kunstwerk.

‘Als het water weer gaat stromen, krijgt Gouda zijn ziel terug’

Het Gouds Watergilde legt zich toe op het behoud en het herstel van het historische water binnen en buiten de binnenstad. Het motto van het gilde luidt: ‘Als het water weer gaat stromen, krijgt Gouda zijn ziel terug’.

De petitie voor het behoud van de Snelle Sluis nog niet ondertekend?

Petitie ‘Red de Snelle Sluis’