Actie ‘Snelle Sluis’ krijgt wellicht steun van UNESCO

Adviseur werelderfgoed: ‘positieve grondhouding’

De actie tegen de sloopplannen voor de Snelle Sluis krijgt mogelijk steun van UNESCO. Officieel adviseur op het gebied werelderfgoed Icomos heeft een ‘positieve grondhouding om waterkundige werken te behouden’. Na de vakantie beslist Icomos of ze zich sterk wil maken voor behoud.

Ook andere organisaties tegen sloop

Zoals bekend voert de Historische Vereniging Moordrecht campagne tegen de plannen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard om de Snelle Sluis tussen Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel te slopen. De in juni gestarte petitie heeft inmiddels al meer dan 700 ondertekenaars. En onlangs hebben ook de organisaties ‘Stichting Historische Sluizen’ en ‘Stuwen Nederland’ zich achter de actie geschaard.

Lees het uitgebreide artikel in het Reformatorisch Dagblad.

Uitgebreid artikel in Reformatorisch Dagblad

Donderdag 14 juli wijdde het Reformatorisch Dagblad meer dan een halve pagina aan de sloopplannen voor de Snelle Sluis en de actie van de historische vereniging om het historische waterwerk te behouden. Ook de mogelijke stappen van Icomos (en wellicht UNESCO) komen in het uitgebreide artikel aan de orde.

Lees het artikel in het Reformatorisch Dagblad.

Petitie ‘Red de Snelle Sluis’