Speurwerk beloond met ‘Thank You’-­penning

‘Blijdschap familieleden was op zich al fantastische beloning’

Van de nazaten van het domineesechtpaar Kalkman ontving Moerdregt-redacteur Henk van Kerkhof een speciale ‘Thank You’-penning als dank voor zijn intensieve speurwerk dat leidde tot de postume toekenning van de Yad Vashem-onderscheiding. De penning is de bezichtigen in de Oudheidkamer van de Historische Vereniging Moordrecht aan het Westeinde.

Henk van Kerkhof plaatst de Thank You-penning in de Oudheidkamer.
U kunt de penning komen bekijken op zaterdag 8 december a.s. en daarna elke tweede zaterdag van de maand.

Dirk Pieter en Klaasje Kalkman boden in de Tweede Wereldoorlog onderdak aan een Joodse onderduikster in de toenmalige pastorie van de Gereformeerde Kerk aan de Dorpsstraat. Op verzoek van achterkleinzoon Matthew Kalkman zocht en vond Henk van Kerkhof voldoende bewijzen van deze heldendaad om het echtpaar voor te kunnen dragen voor de Israëlische ‘Righteous Among the Nations’-onderscheiding van Yad Vashem.

De  Yad Vashem-organisatie in Israël kent deze onderscheiding toe aan niet-Joden die in de oorlogsjaren Joden hielpen onderduiken, ontsnappen of overleven. De onderscheiding werd in november in Vancouver postuum uitgereikt aan de ‘Canadese tak’ van de familie Kalkman.

Het nuchtere commentaar van Henk van Kerkhof op de dankbetuiging: “De erkenning en waardering voor de acties van dominee Kalkman en zijn vrouw vind ik veel belangrijker dan deze medaille. De blijdschap op de gezichten van de familie-leden die ik zag op de foto’s van de Yad Vashem-uitreiking was al een fantastische beloning op zich.”

Henk heeft de Thank You-penning in bruikleen gegeven aan de historische vereniging. U kunt de penning zelf komen bekijken op zaterdag 8 december a.s. in de Oudheidkamer aan het Westeinde. De Oudheidkamer is die zaterdag (en daarna ook elke tweede zaterdag van de maand) geopend van 13.30 tot 16.30 uur. 

Lees ook de andere artikelen over de familie Kalkman en de Yad Vashem-onderscheiding:

Familie Kalkman bezoekt Moordrecht

‘Dit is ook een prijs voor Moordrecht’

Speurtocht naar bewijzen voor heldendaad