Word lid van de historische vereniging

Als lid van de Historische Vereniging Moordrecht:

  • ondersteunt u de doelstelling en activiteiten van de vereniging;
  • ontvangt u 3 maal per jaar ons magazine ‘Moerdregt’;
  • kunt u meedoen aan diverse georganiseerde activiteiten;
  • draagt u bij aan het vergroten van de kennis over de historie van Moordrecht en het behoud van waardevol historisch materiaal.

De contributie kost € 17,50 per jaar.  Als u buiten Moordrecht woont, betaalt u € 30,-. U krijgt Moerdregt dan 3 keer per jaar thuis bezorgd. 

Historische Vereniging Moordrecht - magazine Moerdregt
Als lid ontvangt u ons magazine Moerdregt 3 keer per jaar in de bus.
Aanmelding lidmaatschap

Aanmeldingsformulier

Voor uw aanmelding als lid kunt u dit aanmeldingsformulier gebruiken. Met uw aanmelding verklaart u zich akkoord met de voorwaarden. Wij hopen u snel als lid te kunnen verwelkomen!
 
LET OP: gebruik voor alle andere vragen of mededelingen het contactformulier op de pagina 'Contact'.

Het rondje hieronder aanvinken a.u.b.:

Akkoord lidmaatschap *
Mevrouw/de heer *
Akkoord opslag en verwerking gegevens *