Red de Snelle Sluis!

Onderteken de petitie tegen sloop en vóór restauratie

De ‘Snelle Sluis’ tussen Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel dreigt voorgoed te verdwijnen. Eigenaar Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is van plan het monumentale 19e eeuwse waterwerk te slopen. De Historische Vereniging Moordrecht wil de afbraak koste wat kost voorkomen. Wilt u dat ook? Onderteken dan de petitie onderaan deze pagina!

Snelle Sluis is een icoon van Zuidplas

De Snelle Sluis is van grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde, een icoon van Zuidplas. Het complex is een van de weinige nog overgebleven waterwerken uit de periode van de droogmaking van de Zuidplaspolder in de 19e eeuw. De Historische Vereniging Moordrecht ijvert al sinds de jaren ’90 voor behoud en restauratie van de sluis bij de Provincie Zuid-Holland, Gemeente Zuidplas (voorheen Moordrecht) en het Hoogheemraadschap.

 • Historische Vereniging Moordrecht - petitie behoud Snelle Sluis
 • Historische Vereniging Moordrecht - petitie behoud Snelle Sluis
 • Historische Vereniging Moordrecht - petitie behoud Snelle Sluis
 • Historische Vereniging Moordrecht - petitie behoud Snelle Sluis
 • Historische Vereniging Moordrecht - petitie behoud Snelle Sluis
 • Historische Vereniging Moordrecht - petitie behoud Snelle Sluis
 • De Snelle Sluis bij Moordrecht verbindt de Hollandsche IJssel met de Ringvaart van de Zuidplaspolder. De polder werd aangelegd tussen 1828 en 1839. Vanwege de diepe ligging van de bodem (tot ca. 6 meter –NAP) werd de droogmakerij leeggepompt door twee achter elkaar geplaatste stoomgemalen.

  Met het oog op het grote hoogteverschil tussen de Hollandsche IJssel en de Ringvaart besloot men om deze vaarwegen niet met één, maar met twee sluizen met elkaar te verbinden. Eén sluis was namelijk niet voldoende om het water vanuit de boezem bij lage waterstanden in de IJssel af te kunnen voeren.

  De schut- annex uitwateringssluis in de IJsseldijk verbond de IJssel met de Hoge Boezem. De tweede schutsluis aan de Ringvaatzijde (de benedensluis) verbond de boezem met de Ringvaart. In 1987 werd de bovensluis vervangen door een nieuwe, die het hele verval kon overbruggen. Vanaf dat moment had de benedensluis geen functie meer voor het waterbeheer.

 • Heel eenvoudig: slopen is goedkoper dan restaureren. Al in 2017 wil het waterschap de daad bij het woord voegen en het complex daadwerkelijk afbreken. En wat voor alle gesloopte potentiële monumenten in Zuidplas geldt, geldt ook hier: weg is weg en komt nooit meer terug…

 • De Snelle Sluis is van grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde. In die mening staat de historische vereniging niet alleen:

  • In een inventarisatieproject van de provincie in 1996 staat de sluis vermeld als potentieel monument.
  • Bij de heropening van de steenovens in Nieuwerkerk in 2011 beloofde VVD-wethouder van der Torn dat de Gemeente Zuidplas zou kijken naar mogelijkheden om de Snelle Sluis te restaureren.
  • In een brief van 16 februari 2016 aan het Hoogheemraadschap schreef de Gemeente Zuidplas over ‘een voor deze gemeente bijzonder bouwwerk, dat het waard is om behouden te blijven’.
  • Ook de TU Delft vindt dat de Snelle sluis voor het nageslacht bewaard moet blijven. In 2008 besluit ing. G.J. Arends zijn rapport ‘De benedensluis van de Snelle Sluis in Moordrecht’ als volgt: “Aanbevolen wordt de sluis op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.”

  LEES HET RAPPORT VAN G.J.ARENDS

  De Snelle Sluis symboliseert een cruciale episode in de geschiedenis van de Zuidplas, namelijk de drooglegging van het plassengebied in de 19e eeuw. Dit stukje geschiedenis past mooi in recreatieve fietsroutes langs waardevolle locaties en bouwwerken die dit  belangrijke verhaal van de polder vertellen.

 • In de petitie roepen we de verantwoordelijke overheidsinstanties (Gemeente Zuidplas, Hoogheemraadschap van Schieland en Provincie Zuid-Holland) op om middelen bijeen te zoeken om de Snelle Sluis te restaureren en niet te slopen.  Met uw steun tonen we aan dat we als historische vereniging niet alleen staan en dat ook veel bewoners dit belangrijke monument graag behouden willen zien.

PETITIE 

Met de ondertekening van deze petitie roept u de Gemeente Zuidplas, de Provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en andere betrokken instanties op om de Snelle Sluis niet te slopen en middelen bijeen te zoeken voor restauratie van het sluiscomplex, zodat dit behouden blijft voor het nageslacht.

Let op: u kunt de petitie slechts één keer ondertekenen. Elke volgende ondertekening is ongeldig. 

Als u wilt, kunt u hieronder eventueel ook aangeven waarom de Snelle Sluis volgens u behouden moet blijven. Gebruik hiervoor maximaal 100 woorden.

Help mee aan een zo hoog mogelijke respons. Deel de petitie met familie, vrienden en collega’s!

[simple-social-share]


Volg de ontwikkelingen rond de Snelle Sluis en de petitie op onze website en Facebook-pagina.

TERUG NAAR DE HOMEPAGE