Actie behoud Snelle Sluis: r. G. Jan Arends spreekt de commissie integraal waterbeheer van het hoogheemraadschap toe.