HVM vraagt ‘second opinion’ over slooprapport Snelle Sluis

‘Kostenverschil tussen sloop en restauratie veel te hoog ingeschat’

Kost restauratie van de Snelle Sluis écht € 2 miljoen meer dan slopen, zoals het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard beweert? De Historische Vereniging Moordrecht trekt die berekening ernstig in twijfel. Ze pleit voor nader onderzoek door onafhankelijke deskundigen.

Op 20 juli kwam het hoogheemraadschap met een rapport naar buiten, waarin het zijn voorkeur voor slopen in plaats van herstellen onderbouwt met een berekening door ingenieursbureau Antea Group. Zoals bekend is de historische vereniging fel gekant tegen de sloopplannen en pleit ze er al jaren voor dat de gemeente Zuidplas de Snelle Sluis op de gemeentelijke monumentenlijst zet. Op het laatste verzoek hiervoor in juni 2016 heeft de gemeente nog steeds niet officieel gereageerd.

De kosten van schade aan de belendende woning is niet in de berekening meegenomen.

Sloopkosten te laag ingeschat…

In een reactie op het rapport aan het hoogheemraadschap en de gemeente Zuidplas schrijft de historische vereniging dat kosten van sloop veel hoger zullen uitvallen dan de € 700.000,- die het schap hiervoor opvoert. De kosten van herstel van schade aan de woning bij de sluis en van de vervangende oeverbeschoeiing zijn namelijk niet in de berekening meegenomen. Ook ontbreekt een post voor risico-opslag.

… kosten van restauratie te hoog

De kosten van restauratie daarentegen schat het schap juist veel te hoog in, stelt de historische vereniging op basis van een analyse van ir. G. Jan Arends. Volgens de universitair docent draagconstructies aan de Technische Universiteit Delft en expert op het gebied van historische sluizen wordt in het rapport nergens onderbouwd dat de staat van de sluis echt zo slecht is als het hoogheemraadschap beweert en dat bij restauratie vrijwel het hele complex opnieuw zou moeten worden opgebouwd. 

Ir. G. Jan Arends: “Sluis is robuust en kan veilig worden gerestaureerd.”

De conclusie van Arends: de sluis is robuust en kan veilig worden gerestaureerd. De kosten hiervan bedragen hooguit 10 eurocent per jaar per inwoner van het gebied van het hoogheemraadschap.

Nader onderzoek moet uitsluitsel geven

De Historische Vereniging Moordrecht stelt voor om met duikinspecties en boorkernen de werkelijke staat van de sluisfunderingen vast te stellen. Ook vraagt ze om een herberekening van de kosten van de eenvoudige restauratievariant door een restauratie-architect. De vereniging verwacht dat dan zal blijken dat het kostenverschil tussen sloop en restauratie veel kleiner is dan de € 2 miljoen die het schap opvoert in zijn rapport.

> Advies HVM in reactie op slooprapport hoogheemraadschap

> Dossier Snelle Sluis

Blijf op de hoogte, meld u aan voor de nieuwsbrief!

Diapresen­tatie
op maat

Over de historie van Moordrecht

Historische Vereniging Moordrecht

Opgericht in 1993

RSIN-nummer: 8028.05.334

Corr. adres: West-Ringdijk 7b, 2841LV Moordrecht

Bezoekadres: Westeinde 1, 2841BN Moordrecht

info@historischevereniging­moordrecht.nl

Oudheidkamer Het Weeshuis

Museum voor lokale historie en tevens bestuurs- en archiveringruimte.

Open: elke 2e zaterdag van de maand van de maand van 13.30 tot 16.30 uur.

Adres: Westeinde 1, 2841 BN Moordrecht (ingang achterom).
Historische Vereniging Moordrecht