HVM levert bewijs voor heldenmoed

Postume Israëlische onderscheiding voor domineesechtpaar Kalkman

Vooral dankzij het vasthoudende spit- en speurwerk van Henk van Kerkhof van de Historische Vereniging Moordrecht wordt het Moordrechtse domineesechtpaar Dirk Pieter en Klaasje Kalkman in 2018 postuum geëerd met een hoge Israëlische onderscheiding voor bewezen moed tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Israëlische organisatie Yad Vashem herdenkt de Joodse slachtoffers van de Holocaust en mensen die Joden met gevaar voor eigen leven hebben behoed voor deportatie door de Duitsers.

Onderdak aan Joodse onderduikster

In de voormalige pastorie van de Gereformeerde Kerk aan de Dorpsstraat 12 bood het gezin Kalkman in de jaren 1942-1945 met gevaar voor eigen leven onderdak aan de Joodse onderduikster Catharina Six tot Oterleek-Kuipers (1886-1968), in Moordrecht bekend onder haar schuilnaam Ina Hoogeboom-Ouwehand. Dirk Pieter Kalkman gaf hiermee gehoor aan een verzoek van zijn Rijnsburgse collega Henk Post, in het volle besef dat hij daarmee zijn leven en dat van zijn gezin op het spel zette.

De officiële toekenningsbrief van Yad Vashem.

Achterkleinzoon Matthew roept hulp in

Het eerbewijs werd in gang gezet door Matthew Kalkman uit Canada, die zijn overgrootvader Dirk Pieter Kalkman (1899-1969) en overgrootmoeder Klaasje Kalkman-Kuipers (1892-1959) postuum wilde voordragen voor de onderscheiding ‘The Righteous Among the Nations’ van Yad Vashem. Hij benaderde de historische vereniging met het de vraag hem te helpen bij het verzamelen van bewijzen voor de heldendaad van zijn overgrootouders.

Henk van Kerkhof gaat op onderzoek uit

Gefascineerd door de uitdaging ging Kerkhof, redacteur van het historische verenigingsmagazine Moerdregt, op onderzoek uit. Hij raadpleegde vele historische documenten, waaronder de naoorlogse briefwisseling van onderduikster Catharina Kuijpers met de familie Hardijzer, met wie zij in de oorlogsjaren bevriend was geraakt, en het onderzoek van drs. Geert Hovingh naar predikanten die Joden hebben geholpen en geschreven. Ook sprak Henk van Kerkhof uitgebreid met Wim en Nel Hardijzer over de oorlogsperiode en hun contact met Catharina Kuipers.

Het overtuigende bewijsmateriaal in Van Kerkhofs 111 pagina’s tellende onderzoeksrapport gaf voor Yad Vashem de doorslag voor het toekennen van de onderscheiding.

Uitreiking in ambassade in Toronto

De Canadese nabestaanden van het domineesechtpaar krijgen de medaille en de bijbehorende oorkonde komend jaar uitgereikt tijdens een officiële ceremonie in de Israëlische ambassade in Toronto. De namen van Dirk Pieter en Klaasje Kalkman worden vereeuwigd in ‘Muur van Eer’ in het Yad Vashem holocaust-herinneringscentrum te Jeruzalem.

Lees ook het eerdere uitgebreide artikel over het onderzoek door Henk van Kerkhof.

Moordrecht: postume Israëlische onderscheiding Yad Vashem voor domineesgezin Kalkman.
Henk van Kerkhof raadpleegde vele historische documenten.
Moordrecht: postume Israëlische onderscheiding Yad Vashem voor domineesgezin Kalkman.
Het domineesgezin Kalkman.

Blijf op de hoogte, meld u aan voor de nieuwsbrief!

Diapresen­tatie
op maat

Over de historie van Moordrecht

Historische Vereniging Moordrecht

Opgericht in 1993

RSIN-nummer: 8028.05.334

Corr. adres: West-Ringdijk 7b, 2841LV Moordrecht

Bezoekadres: Westeinde 1, 2841BN Moordrecht

info@historischevereniging­moordrecht.nl

Oudheidkamer Het Weeshuis

Museum voor lokale historie en tevens bestuurs- en archiveringruimte.

Open: elke 2e zaterdag van de maand van de maand van 13.30 tot 16.30 uur.

Adres: Westeinde 1, 2841 BN Moordrecht (ingang achterom).
Historische Vereniging Moordrecht