Levendige discussie over DIJ Beeldentuin

Enthousiasme én zorgen tijdens informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst over de plannen voor de DIJ (Drost-IJserman) Beeldentuin aan het Westeinde mondde donderdag 18 april 2019 uit in een levendige discussie over de voors en tegens. Hoewel de meeste aanwezigen in het IJsclubgebouw aan de Leliestraat vooral verheugd waren over de plannen en sommigen zelfs graag wilden meewerken, toonden enkelen ook hun zorgen.

Zeven objecten verbeelden historie van Moordrecht

Zoals bekend gaat de Historische Vereniging Moordrecht, in samenwerking met de Milieuvereniging Zuidplas, een historische-beeldentuin inrichten in het Drost-IJsermanpark bij het voormalige gemeentehuis aan het Westeinde. In het park komt een zevental objecten die – samen met het park zelf en het historische weeshuis (nu verzorgingshuis) – episodes uit de Moordrechtse geschiedenis verbeelden. De historische objecten en de al aanwezige fraaie Stinzentuin maken het park extra aantrekkelijk voor bezoekers.

Historische Vereniging Moordrecht: beeldentuin Drost IJsermanpark
De bloeiende Stinzentuin in het park.

Instanties werken graag mee

Parkeigenaar Stichting van Drost-IJserman is enthousiast over de plannen. En ook de gemeente en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werken graag mee, in de vorm van een bijdrage en ondersteuning bij de realisatie en het onderhoud.

Met de stichting en de gemeente zijn goede schriftelijke afspraken gemaakt over de plekken waar de beelden komen en over het onderhoud van de beelden en de stinzentuin. Afgesproken is bijvoorbeeld dat de gemeente het park onderhoudt, de historische vereniging zich ontfermt over de beelden en dat de milieuvereniging de stinzentuin verzorgt.

Het Drost-IJsermanpark was (en is nog steeds) particulier eigendom van de gelijknamige stichting. Het was ooit de tuin van het oude weeshuis, dat later dienst deed als verzorgingstehuis en gemeentehuis. In de jaren ’70 werd het park opengesteld voor het publiek.

Enthousiast onthaal

In het IJsclubgebouw werden de plannen enthousiast onthaald. Velen gaven zelfs aan graag mee te willen helpen aan de DIJ Beeldentuin en het onderhoud ervan. Twijfels en zorgen waren er echter ook. Bijvoorbeeld of de afspraken met de gemeente over het onderhoud straks wel worden nagekomen en of de beelden en de tuin niet uitnodigen tot vandalisme, wat verloedering in de hand zou kunnen werken.

De leden van de projectgroep DIJ Beeldentuin probeerden die zorgen weg te nemen door onder meer te wijzen op de harde afspraken over het onderhoud en op het commitment van iedereen om die afspraken na te komen. Bovendien schrikt de verwachte extra toeloop naar het park vandalen juist af, omdat zij liever geen pottenkijkers hebben bij hun sloopwerk.

Historische Vereniging Moordrecht: beeldentuin Drost IJsermanpark: plaquette Jan Nieuwenhuyzen, oprichter Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen.
Deze plaquette van ‘NUT’-oprichter Jan Nieuwenhuyzen komt straks in de beeldentuin.

De geruststellende woorden konden de twijfels echter niet wegnemen. Daarop werd de criticasters gevraagd mee te doen in de werkgroepen voor de beeldentuin, om zo samen in goed overleg de eventuele knelpunten op te kunnen lossen. Op die uitnodiging werd echter niet ingegaan.

Al met al kan worden teruggekeken op een levendige bijeenkomst die de aanwezigen vooral inspireerde om snel aan de slag te gaan met de uitwerking van de plannen voor de beeldentuin.

Wordt vervolgd.

> Lees ook het eerdere bericht over de beeldentuin

De firma Vink heeft geholpen bij het redden van diverse onderdelen van de Snelle Sluis. Deze worden verwerkt in een kunstobject dat straks in de beeldentuin is te zien. Bekijk de video op de Facebook-pagina van de DIJ Beeldentuin.

Volg de ontwikkelingen op Facebook

Op de speciale Facebook-pagina kunt u de ontwikkelingen rond de beeldentuin en wandelroute op de voet volgen.

Naar de Facebook-pagina

Blijf op de hoogte, meld u aan voor de nieuwsbrief!

Diapresen­tatie
op maat

Over de historie van Moordrecht

Historische Vereniging Moordrecht

Opgericht in 1993

RSIN-nummer: 8028.05.334

Corr. adres: West-Ringdijk 7b, 2841LV Moordrecht

Bezoekadres: Westeinde 1, 2841BN Moordrecht

info@historischevereniging­moordrecht.nl

Oudheidkamer Het Weeshuis

Museum voor lokale historie en tevens bestuurs- en archiveringruimte.

Open: elke 2e zaterdag van de maand van de maand van 13.30 tot 16.30 uur.

Adres: Westeinde 1, 2841 BN Moordrecht (ingang achterom).
Historische Vereniging Moordrecht