‘Gemeenteraad, pak laatste kans om sloop te voorkomen!’

Ultieme poging om afbraak van Snelle Sluis af te wenden

Wordt het slopen of restaureren? Het lot van de Snelle Sluis ligt dinsdag 19 september in handen van de gemeenteraad van Zuidplas. Dan brengt het college van burgemeester en wethouders zijn informatienota in, waarin het aangeeft de sluis niet aan te wijzen als monument. Als de raad dinsdag geen actie onderneemt, heeft het hoogheemraadschap de handen vrij om het historische waterwerk te slopen. In een ultieme poging om dit fatale plan te verijdelen, roept de Historische Vereniging Moordrecht alle raadsleden per ‘brandmail’ op om het college te vragen de Snelle Sluis alsnog aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Integrale tekst van de e-mail:

 
Geacht raadslid,

Zoals u weet staat de historische Snelle Sluis, een monumentaal waterwerk uit 1829 tussen Nieuwerkerk en Moordrecht, op de nominatie om te worden gesloopt. Onlangs heeft u van uw college hierover een informatienota ontvangen.

In de nota worden de argumenten vóór sloop en tégen restauratie samengevat in de onderstaande 6 punten. Om u een breder inzicht in de feiten te geven, delen we onder alle 6 punten met u onze reactie. Ook vindt u verderop in de mail een link naar een YouTube- filmpje over sluis, zodat u zelf kunt zien wat er op het spel staat.

1. College: de kosten van restauratie bedragen een veelvoud (factor 4) van sloop.
Het Hoogheemraadschap begroot de sloop nu op ca. € 700.000,-. Op basis van het advies van sluisexpert ir. Arends en twee aannemers stellen wij dat de sluis voor eenzelfde bedrag kan worden gerestaureerd.

2. College: er is geen zicht op een actief beheer vanuit betrokken monumentenorganisaties.
Er kan pas met een nationale monumentenorganisatie, historische verenigingen of andere organisaties nader worden overlegd als het restaurantieplan duidelijk is.

3. College: er zijn geen partijen bereid of in staat om actief in restauratie en beheer te participeren.
Idem als punt 2.

4. College: er is een nadrukkelijk verschil van inzicht tussen de historische vereniging en het hoogheemraadschap over al dan niet een gemeentelijke monumentale status.
De gemeente is verantwoordelijk voor het gemeentelijke monumentenbeleid, op basis van het beleid dat zij zelf heeft vastgesteld. Volgens uw eigen monumentencommissie is de Snelle Sluis wel degelijk een monument.

5. College: het hoogheemraadschap heeft aangegeven een mogelijk besluit van het college om de Snelle Sluis alsnog aan te wijzen als gemeentelijk monument, met alle beschikbare juridische middelen aan te vechten.
Het is toch niet aan de eigenaar om te bepalen of een bouwwerk wel of geen monument is? Zo’n besluit mag toch niet afhangen van de druk die de eigenaar op een overheidsinstantie kan uitoefenen? Zo gaat men toch ook niet met de burgers om?

6. College: het hoogheemraadschap is voornemens om de Verenigde Vergadering van het Waterschap op 27 september 2017 een besluit tot sloop voor te leggen waarbij zowel kosten als wel de veiligheid van de achterliggende polder een argument zijn. Ook is er naar het oordeel van het hoogheemraadschap geen sprake van een (gemeentelijke) monumentale status.
De conclusie dat de sluis niet veilig zou zijn of zelfs op instorten staat, wordt in het rapport van de Antea group niet onderbouwd. Het hoogheemraadschap baseert zich, wat betreft de monumentale waarde, op een niet volledig rapport van Delfgou. In dit rapport zijn elementen vergeten zoals de peilschaal. Als deze elementen worden meegenomen, heeft de sluis genoeg punten om aangewezen te worden als monument.

Vanuit de historische vereniging blijven we bij het gemeentebestuur aandringen op een aanwijzingsbesluit tot gemeentelijk monument. Dat doen we mede op aandringen van meer dan 1000 burgers die de petitie tegen de sloop hebben ondertekend.

Om met eigen ogen vast te kunnen stellen wat er op het spel staat, kunt u het filmpje over de sluis op YouTube bekijken:

Deze video werd gemaakt door Cees van de Bovenkamp (film), Marijke Edel (tekst) en Marieke van der Putten (voice-over).

Wij vertrouwen op uw inzicht, redelijkheid, moed en gevoel voor behoud van belangrijke historische waarden voor toekomstige generaties.

Met vriendelijke groet,
Marijke Edel, voorzitter HVM,
Eef Oosterwijk, secretaris HVM,
Jan Rensen, penningmeester HVM,
Ir. Jan G. Arends, adviseur HVM.

Blijf op de hoogte, meld u aan voor de nieuwsbrief!

Diapresen­tatie
op maat

Over de historie van Moordrecht

Historische Vereniging Moordrecht

Opgericht in 1993

RSIN-nummer: 8028.05.334

Corr. adres: West-Ringdijk 7b, 2841LV Moordrecht

Bezoekadres: Westeinde 1, 2841BN Moordrecht

info@historischevereniging­moordrecht.nl

Oudheidkamer Het Weeshuis

Museum voor lokale historie en tevens bestuurs- en archiveringruimte.

Open: elke 2e zaterdag van de maand van de maand van 13.30 tot 16.30 uur.

Adres: Westeinde 1, 2841 BN Moordrecht (ingang achterom).
Historische Vereniging Moordrecht