Plaatselijke historische verenigingen presenteren integrale visie

De historische organisaties in de gemeente Zuidplas hebben bij de plaatselijke politieke partijen hun gezamenlijke integrale visie gepresenteerd op het cultureel erfgoed. Ze willen de handen ineen slaan met de lokale politiek om samen te zorgen dat het cultureel erfgoed in de gemeente zo goed mogelijk behouden blijft voor huidige en toekomstige generaties.

Gebrek aan visie en enthousiasme

In het visiestuk stellen de Historische Vereniging Moordrecht (HVM), de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel (HVN) en de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle (OZM) dat monumenten en andere overblijfselen uit het verleden meer aandacht verdienen van de politiek. Wat ontbreekt zijn een integrale visie en wellicht daardoor een gebrek aan enthousiasme voor dit onderwerp, aldus de verenigingen. Ze vragen de politieke partijen hun adviezen op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Ook pleiten ze voor structureel overleg met de verantwoordelijke wethouders over het behoud van cultureel erfgoed in de gemeente.

De historische organisaties presenteerden hun visie bij de raadsfracties van CDA, D66 en PvdA/GroenLinks. Op de foto het bezoek aan de CDA-fractie (link naar tweet raadslid Jan Verbeek).

Het visiestuk sluit aan op de nieuwe wetgeving over dit onderwerp: de Erfgoedwet (van kracht sinds de zomer van 2016) en de Omgevingswet, die in 2018 in werking treedt.

Zorg voor cultureel erfgoed is morele verplichting

Volgens de historische organisaties is een goede omgang met cultureel erfgoed ‘een morele verplichting’ tegenover de mensen van wie we het hebben geërfd. Een goede zorg voor het erfgoed versterkt de band tussen de burger en de plaats waar hij woont, maakt de gemeente aantrekkelijker, vertelt de geschiedenis van de inwoners en bevordert de integratie van nieuwkomers. De historische organisaties kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

De oude begraafplaats aan de Koningin Julianastraat in Moordrecht (foto: ‘Onderwijsgek’).

Belangrijke punten die de historische organisaties graag gerealiseerd zien:

  • De historische organisaties worden veel meer betrokken bij gemeentelijke beslissingen ten aan zien van het cultureel erfgoed. Daartoe is gestructureerd en regelmatig overleg met de betrokken wethouders nodig.
  • Alle politieke fracties benoemen een van hun leden tot specialist voor cultureel erfgoed.
  • Samen met de historische organisaties stelt de gemeente een plan op voor erfgoededucatie in het basisonderwijs en voor informatievoorziening bij de belangrijke erfgoedlocaties in de gemeente.
  • De gemeente stelt samen met de historische organisaties een ‘opleidingsplan cultureel erfgoed op’ voor erfgoedtrainingen op maat.

Blijf op de hoogte, meld u aan voor de nieuwsbrief!

Diapresen­tatie
op maat

Over de historie van Moordrecht

Historische Vereniging Moordrecht

Opgericht in 1993

RSIN-nummer: 8028.05.334

Corr. adres: West-Ringdijk 7b, 2841LV Moordrecht

Bezoekadres: Westeinde 1, 2841BN Moordrecht

info@historischevereniging­moordrecht.nl

Oudheidkamer Het Weeshuis

Museum voor lokale historie en tevens bestuurs- en archiveringruimte.

Open: elke 2e zaterdag van de maand van de maand van 13.30 tot 16.30 uur.

Adres: Westeinde 1, 2841 BN Moordrecht (ingang achterom).
Historische Vereniging Moordrecht