Familie Kalkman bezoekt Moordrecht

Nazaten brengen postuum eerbetoon aan moedige voorouders

Nazaten van het domineesechtpaar Kalkman hebben woensdag 7 november een bezoek gebracht aan Moordrecht. Hun komst naar het IJsseldorp viel samen met de uitreiking van de Israëlische onderscheiding Yad Vashem aan Matthew Kalkman in het Canadese Vancouver.

Matthew nam daar de onderscheiding postuum in ontvangst namens zijn overgrootouders dominee Dirk Pieter Kalkman en zijn vrouw Klaasje die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de pastorie aan de Dorpsstraat onderdak boden aan een Joodse onderduikster.

Poserend op de begraafplaats. Achter: Carla, Kees, Rolf en Louis (echtgenoot van Carla). Voor: Klarie met dochter Klazien.

Samen met Henk van Kerkhof en Jaap Waasdorp van de Historische Vereniging Moordrecht maakten nakomelingen van het domineesechtpaar een rondgang door het dorp, waarmee ze eer wilden bewijzen aan hun moedige voorouders. Dochters Klarie (87) en Frouk (90) en enkele kleinkinderen en aangetrouwde familie waren hiervoor speciaal overgekomen uit hun huidige woonplaatsen Dieren, Den Haag, Kudelstaart en Utrecht.

‘Gerechtigheid 1945. Yad Vashem 2018’

Het gezelschap deed eerst de Gereformeerde Kerk aan de Molenlaan aan, waarvoor dominee Kalkman in 1953 de eerste steen had gelegd. Na een rondrit door het dorp, die onder meer langs de Snelle Sluis voerde, reed men naar de begraafplaats aan de Julianastraat om daar bloemen te leggen op het graf van de dominee en zijn vrouw. Op het lint stond vermeld: ‘Gerechtigheid 1945. Yad Vashem 2018’.

De Yad Vashem-onderscheiding wordt vanuit Israël toegekend aan niet-Joden die in de oorlogsjaren Joden hebben helpen onderduiken, ontsnappen of overleven.

Klarie en Klazien poseren voor de eerste steen van de Gereformeerde Kerk.
Eerbetoon op het graf van het domineesechtpaar.
Dochters Klarie en Frouk.

‘Tante Ina’

Vervolgens togen de nazaten naar de Dorpsstraat 12. In de oorlogsjaren was hier de pastorie gevestigd waar Dirk Pieter en Klaasje onderdak boden aan onderduikster Catharina Kuijper, in Moordrecht beter bekend onder haar schuilnaam ‘tante Ina’.

Het eervolle bezoek werd afgesloten met een gezellig samenzijn in de Oudheidkamer aan het Westeinde. Hierbij schoven Frouk, de andere nog in leven zijnde dochter van het echtpaar, met haar man en dochter aan.

Gezellige nazit in de Oudheidkamer.
Het AD wijdde een uitgebreid artikel aan het bezoek.
Ook overzeese aandacht in het Canadian Jewish News.

Onderzoek Henk van Kerkhof gaf doorslag

Het eerbewijs aan het domineesechtpaar werd in 2017 in gang gezet door achterkleinzoon Matthew Kalkman uit Canada. Hij riep toen de hulp in van de Historische Vereniging Moordrecht om bewijzen te helpen vinden van de onderduikhulp van zijn overgrootvader en –moeder, zodat ze postuum konden worden voorgedragen voor de Yad Vashem-onderscheiding.

Moerdregt-redacteur Henk van Kerkhof ging de uitdaging aan. Hij raadpleegde talrijke bronnen en noteerde zijn bevindingen in een rapport. Met dit document werd het heldhaftige optreden van het dominee-echtpaar overtuigend aangetoond bij de Yad Vashem-organisatie.

Lees ook het eerdere bericht ‘Speurtocht naar bewijzen voor heldendaad’.

Postume uitreiking in Vancouver

Op de foto o.a. Peter en Matthew Kalkman (links). Op de voorgrond toont Janet Kalkman, weduwe van zoon Wim, de Yad Vashem-onderscheiding. Geheel rechts: consul-generaal Galit Baram.

Ongeveer tegelijkertijd met het bezoek aan Moordrecht namen kleinzoon Peter,  achterkleinzoon Matthew en Janet Kalkman (weduwe van zoon Wim) in het Canadese Vancouver de Yad Vashem-onderscheiding postuum namens het  domineesechtpaar in ontvangst uit handen van de Israëlische consul-generaal Galit Baram en Josh Hacker namens de Canadian Society for Yad Vashem. 

> Lees ook het bericht over de plechtigheid in de Jewish Independent

De onderscheiding voor de familie Kalkman bestond uit een medaille en een oorkonde.

Blijf op de hoogte, meld u aan voor de nieuwsbrief!

Diapresen­tatie
op maat

Over de historie van Moordrecht

Historische Vereniging Moordrecht

Opgericht in 1993

RSIN-nummer: 8028.05.334

Corr. adres: West-Ringdijk 7b, 2841LV Moordrecht

Bezoekadres: Westeinde 1, 2841BN Moordrecht

info@historischevereniging­moordrecht.nl

Oudheidkamer Het Weeshuis

Museum voor lokale historie en tevens bestuurs- en archiveringruimte.

Open: elke 2e zaterdag van de maand van de maand van 13.30 tot 16.30 uur.

Adres: Westeinde 1, 2841 BN Moordrecht (ingang achterom).
Historische Vereniging Moordrecht