Hoefvlietsluis geeft geheimen prijs

In het oktobernummer van Moerdregt

Het nieuwe oktobernummer 2023 van Moerdregt blikt in woord en beeld terug op het archeologisch onderzoek van Dirk den Boer, Piet Buchner en Jaap Waasdorp in de blootgelegde restanten van de oude Hoefvlietsluis bij de Koningin Julianastraat tussen de Schielandstraat en de Sluislaan. Het artikel is geïllustreerd met prachtige foto’s van de oude sluis toen en de recente opgravingen.

Verder in deze Moerdregt o.a.:

  • De filmavond op 14 november
  • De stijging van de contributie
  • De grutterij aan de Dorpsstraat
  • Uitleg van de werkwijze bij geschonken voorwerpen
  • Moordrecht Oud Nieuw
  • Een oude ingekleurde foto van de Hoefvlietsluis
  • Moordrechtenaren komen van Mars deel 2
  • Raadplaat: waar werd deze machine voor gebruikt?
  • Maarten Vos blikt terug zijn jaren als fabrieksarbeider bij de K.V.T.

De sloop van het Hoefvlietsluisje

In het afgelopen voorjaar hebben Dirk den Boer, Piet Buchner en Jaap Waasdorp namens de Historische Vereniging Moordrecht archeologisch onderzoek gedaan in de restanten van het oude sluisje in de voormalige Hoefvliet. De sluis werd blootgelegd tijdens de sloopwerkzaamheden van de woningen aan de Schielandstraat, Sluislaan en de Julianastraat tegenover de inham van de ringvaart bij de oude begraafplaats. In Moerdregt brengen de drie vrijwilligers verslag uit over hun vondsten.

De Hoefvlietsluis in de jaren 50, kort voor de (gedeeltelijke) sloop. Foto Gerrit de Bruijn.
De opgegraven resten anno 2023.

Restanten onderzocht

Het sluisje lag in de voormalige Hoefvliet, die de ringvaart verbond met de Wetering. Het waterwerk werd gebouwd in 1836. Eind jaren vijftig werd het toen inmiddels in onbruik geraakte sluisje gedeeltelijk gesloopt om plaats te maken voor woningen. Een groot deel verdween onzichtbaar onder de huizen en tuinen. Bij de sloopwerkzaamheden mochten vrijwilligers van de historische vereniging de blootgelegde restanten onderzoeken voordat deze werden ontmanteld en afgevoerd.

Aangetroffen vondsten

In en rond de ruïne van de sluis troffen de onderzoekers onder meer de geheel intacte landhoofden, kademuren en omloopriool aan. Daarnaast vonden ze onder meer een bolderpaal, twee muurankers, mineraalwaterkruiken en scherven van aardewerk uit de vijftiende eeuw. Alle vondsten werden gefotografeerd en in kaart gebracht. De voorwerpen en foto’s zijn zaterdag 11 november te bekijken in de oudheidkamer aan het Westeinde. Open: 13.30 tot 16.30 uur.

Dirk den Boer legt het omloopriool bloot.
De vondsten zijn te bekijken in de oudheidkamer aan het Westeinde.

Grutterij aan de Dorpsstraat

In de voormalige grutterij van Johannes Overeijnder aan de Dorpsstraat 46 zijn tijdens verbouwingswerkzaamheden oude molenstenen aangetroffen. Ze deden dienst als fundering voor een binnenmuur. Het pand wordt nu bewoond door Paulus Steenkamp. In Moerdregt vertelt hij aan Jaap Waasdorp dat deze vondsten erop wijzen dat op deze plek vroeger een grutmolen stond.

De grutmolenstenen deden dienst als fundering.

Filmavond op 14 november

Tijdens de traditionele ledenavond op dinsdag 14 november aanstaande in de Zespunt worden filmbeelden getoond van de oude films ‘Rondje Moordrecht’ en ‘K.V.T 150 jaar.’ De beelden zijn gedigitaliseerd door Dirk Hoogerwaard. Aanvang 20.00 uur.

Contributie omhoog

In verband met de gestegen kosten, onder andere voor energie, gaat de contributie komend jaar omhoog van € 17,50 naar € 20,- per jaar. Leden die Moerdregt per post ontvangen betalen € 33,-.

Geschonken voorwerpen

In dit artikel legt Henk van Kerkhof uit hoe de Historische Vereniging Moordrecht omgaat met oude voorwerpen die ze regelmatig geschonken krijgt. Na acceptatie worden de voorwerpen geregistreerd, eventueel schoongemaakt, gefotografeerd en opgeslagen in de archiefruimte. Voor boeken en documenten wordt een apart systeem gebruikt. Het archiveren wordt gedaan door een groep vrijwilligers. Inmiddels zijn er al circa 5000 artikelen geregistreerd.

Hans Smulders fotografeert alle geschonken voorwerpen.

Moordrecht Oud Nieuw

In deze rubriek worden twee plekken in Moordrecht getoond op een oude en nieuwe foto. Deze keer de Burgemeester Brandtstraat (toen nog Molenstraat) en een blik op het Oosteinde vanaf de dijk. Waar nu de Leliestraat ligt stonden vroeger boerderijen.

Moordrechtenaren komen van Mars – deel 2

In Moordrechtenaren komen van Mars – deel 2 vervolgt Henk van Kerkhof zijn relaas over Moordrechtse afstammelingen van opvarenden van de Mars. In 1780 begeleidde het Rotterdamse oorlogsschip enkele koopvaardijschepen in het Caribisch gebied. Bij de thuisreis werd het schip overmeesterd door Engelse oorlogsschepen, waarbij de bemanning gevangen werd genomen. In deze aflevering belicht Henk de Moordrechtse nakomelingen van de Goudse opvarende Dirk van den Burg (1730-1802), waaronder de families Boer, Boere, Blom, De Bruin en IJsselstijn.

Nazaten van Dirk van den Burg: Peter Boer, Lenie Boer-Ratten en Rinie Boer aan de Graaf Willemstraat.

Werken bij de K.V.T.

Maarten Vos woonde aan het Westeinde in Moordrecht. Hij kwam in 1958 als 17-jarige jongen in dienst bij de K.V.T. Vanuit zijn huidige woonplaats Rhenen vertelt hij aan Jaap Waasdorp over zijn leven als fabrieksarbeider en zijn geliefde Corrie (‘Cokkie’) Vos-de Bruyn.

Maarten Vos aan het werk bij de K.V.T.
Corrie (‘Cokkie’) Vos-de Bruyn.

Wilt u voortaan geen verhaal meer missen? Word dan snel lid van de Historische Verenging Moordrecht. U ontvangt het magazine dan voortaan automatisch drie keer per jaar gratis in de bus.

> Lid worden

Blijf op de hoogte, meld u aan voor de nieuwsbrief!

Diapresen­tatie
op maat

Over de historie van Moordrecht

Historische Vereniging Moordrecht

Opgericht in 1993

RSIN-nummer: 8028.05.334

Corr. adres: West-Ringdijk 7b, 2841LV Moordrecht

Bezoekadres: Westeinde 1, 2841BN Moordrecht

info@historischevereniging­moordrecht.nl

Oudheidkamer Het Weeshuis

Museum voor lokale historie en tevens bestuurs- en archiveringruimte.

Open: elke 2e zaterdag van de maand van de maand van 13.30 tot 16.30 uur.

Adres: Westeinde 1, 2841 BN Moordrecht (ingang achterom).
Historische Vereniging Moordrecht