Johan Verboom en Panc Vink benoemd tot erelid

Johan Verboom en Panc Vink zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering op 1 maart 2016 benoemd tot erelid van de Historische Vereniging Moordrecht. Na Chris van Gennep (†) zijn zij het tweede en derde erelid van de vereniging.

Panc Vink: onderzoeker van Moordrechtse geschiedenis

Panc Vink doet veel onderzoek naar de historie van Moordrecht. Naast archiefonderzoek gebruikt Panc ook de methode van Oral History, de mondelinge geschiedenis.  Hij is onder meer auteur van de publicaties ‘Oorlog en Bevrijding in Moordrecht’ en ‘Uit het Moeras Herrezen’. Ook was hij iniatiefnemer van het monument voor de vier in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joodse bewoners uit Moordrecht.

Johan Verboom (links) en Panc Vink werden gedecoreerd voor hun grote verdiensten voor de historische vereniging.

Bestuurslid worden wilde Panc Vink nooit. Wel stond en staat hij de historische vereniging altijd met raad en daad ter zijde. Regelmatig komt hij langs in de Oudheidkamer met een verhaal over een historisch onderwerp of (wéér) een aanvulling voor ons archief. Met zijn uitgesproken mening inspireert hij ons allemaal.

Johan Verboom: bestuurslid van het eerste uur

Johan Verboom is al decennia aan het besturen. Vanaf de oprichting in 1993 is hij lid van het bestuur en vanaf 2005 tot vorig jaar was hij voorzitter. Besturen om de historie van Moordrecht levendig te houden. Dat is best wel moeilijk als gemeentelijke organisaties in eerste instantie niet zo doordrongen lijken van nut en noodzaak van een historische vereniging met een oudheidkamer. Dan moet je als bestuurder, voorzitter, je bestuur, je vrijwilligers wel enthousiast kunnen houden en uitzicht kunnen bieden op ooit een vast honk.

En dat heeft hij kunnen doen; hij heeft de boel bij elkaar kunnen houden, een gezond financieel beleid kunnen voeren en de gemeente toch zover kunnen krijgen een lokatie voor de vereniging via via beschikbaar te stellen. Daarom is Johan Verboom het derde erelid van onze vereniging.

Na het instemmen van de vergadering kregen de ereleden de versierselen opgespeld die bij het erelidmaatschap horen.

Blijf op de hoogte, meld u aan voor de nieuwsbrief!

Diapresen­tatie
op maat

Over de historie van Moordrecht

Historische Vereniging Moordrecht

Opgericht in 1993

RSIN-nummer: 8028.05.334

Corr. adres: West-Ringdijk 7b, 2841LV Moordrecht

Bezoekadres: Westeinde 1, 2841BN Moordrecht

info@historischevereniging­moordrecht.nl

Oudheidkamer Het Weeshuis

Museum voor lokale historie en tevens bestuurs- en archiveringruimte.

Open: elke 2e zaterdag van de maand van de maand van 13.30 tot 16.30 uur.

Adres: Westeinde 1, 2841 BN Moordrecht (ingang achterom).
Historische Vereniging Moordrecht