Alles over ‘onze jongens’ in Indië

Moerdregt oktober 2019 - Themanummer Moordrechtse Indiëgangers: Cees van Gameren
Cees van Gameren (midden staand) poseert met zijn legermaten op een legertruck.

Te lezen in Moerdregt en te zien in de Oudheidkamer

Het zojuist verschenen oktober-nummer van Moerdregt is een echt bewaarnummer. Het magazine is geheel gewijd aan de verhalen van Moordrechtenaren die in de periode 1945-1949 hebben gediend in het Nederlandse leger in het voormalige Nederlands-Indië. De getuigenissen in Moerdregt vormen een bondige weerslag van de verhalen die zijn opgetekend uit de monden van nog in leven zijnde oud-militairen.

In november start ook een unieke expositie over dit bijzondere hoofdstuk in de Moordrechtse geschiedenis (zie verderop).

Vijf oud-strijders leven nog

Moerdregt-redacteuren Henk van Kerkhof en Jaap Waasdorp maandenlang onderzoek gedaan naar de Moordrechtse inbreng in deze strijd in het huidige Indonesië. Uiteindelijk kon een dertigtal namen van Moordrechtse Indiëgangers worden achterhaald, van wie de meesten inmiddels zijn overleden. Vier van hen wonen nog steeds in Moordrecht: Jan van Ardenne, Cees van Gameren, Cees Roos en Willem van Dam. Piet Tuynder, die ook meewerkte aan het onderzoek, is helaas recent overleden, op 28 oktober jl. Kees Havenaar woont al jaren in Australië. Gerrit Knoop liet in 1946 het leven door een vijandelijke kogel.

Moerdregt oktober 2019 - Themanummer Moordrechtse Indiëgangers: Piet Tuynder
De compagnie van Piet Tuynder (†) in actie op een brug.

200.000 Nederlanders naar de Oost

De impact van de strijd was enorm, ook in Nederland zelf. In totaal maakten ruim 200.000 Nederlandse jongemannen in deze periode de reis naar ‘de Oost’; de meesten als dienstplichtig militair, anderen als vrijwilliger. Enkele duizenden kwamen niet levend terug. Aan Indonesische kant vielen tienduizenden doden te betreuren.

Ooggetuigeverslagen van oud-strijders

Met hun onderzoek in archieven, boeken, documenten en op het internet hebben Henk van Kerkhof en Jaap Waasdorp een enerverende episode in de Moordrechtse geschiedenis in de 20ste eeuw geboekstaafd. Het belang van het onderzoek schuilt vooral in de ooggetuige-verhalen van de nog levende oud-militairen, die inmiddels allen de 90 zijn gepasseerd. De bevindingen worden overgedragen aan het Streekarchief Midden-Holland, waaronder ook vele honderden foto’s uit de albums van de geïnterviewden.

Het onderzoek is uitgevoerd door Jaap Waasdorp en Henk van Kerkhof. Dirk Hoogerwaard werkte mee aan het digitaliseren van de foto’s.

Moerdregt oktober 2019 - Themanummer Moordrechtse Indiëgangers: Dick Verdoold
Dick Verdoold bij het graf van een dienstmakker.
Moerdregt oktober 2019 - Themanummer Moordrechtse Indiëgangers: Cees van Gameren
Cees van Gameren loopt voorop tijdens een patrouille.

Voor wie meer wil weten van het Moordrechtse hoofdstuk in de geschiedschrijving over de politionele acties is dit unieke themanummer een absolute must. Leden van de Historische Vereniging Moordrecht ontvangen Moerdregt automatisch in de bus.

Ook los te bestellen

Bent u geen lid, maar wilt u de speciale editie toch graag lezen? U kunt deze Moerdregt ook los bestellen. De kosten bedragen € 4,- per exemplaar, indien bezorgd in Moordrecht of afgehaald bij de Historische Vereniging. Buiten Moordrecht kost het nummer €7,50 vanwege de verzendkosten.

Gebruik voor uw bestelling het formulier onderaan het bericht.

Tentoonstelling ‘Moordrechtse Indiëgangers’

Het onderzoek door de Moerdregt-redactie wordt bekroond met een speciale expositie over de Moordrechtse Indiëgangers in Oudheidkamer Het Weeshuis. De tentoonstelling toont speciaal gemaakte posters, tientallen persoonlijke voorwerpen en vele honderden foto’s uit de persoonlijke fotoboeken van de oud-strijders.

De expositie ‘Moordrechtse Indiëgangers’ wordt zaterdag 9 november a.s. officieel geopend in het bijzijn van o.a. enkele oud-Indiëgangers die aan het onderzoek hebben meegewerkt, onder wie Jan van Ardenne en Cees van Gameren.

Daarna is de tentoonstelling elke tweede zaterdag van de maand te bezichtigen van 13.30 tot 16.30 uur. De toegang is gratis.

Oudheidkamer Het Weeshuis
Westeinde 1
2841 BN Moordrecht
De ingang is achterom.

Eén van de posters van de expositie in de Oudheidkamer. Te zien vanaf 9 november.
Selecteer een geldig formulier

Blijf op de hoogte, meld u aan voor de nieuwsbrief!

Diapresen­tatie
op maat

Over de historie van Moordrecht

Historische Vereniging Moordrecht

Opgericht in 1993

RSIN-nummer: 8028.05.334

Corr. adres: West-Ringdijk 7b, 2841LV Moordrecht

Bezoekadres: Westeinde 1, 2841BN Moordrecht

info@historischevereniging­moordrecht.nl

Oudheidkamer Het Weeshuis

Museum voor lokale historie en tevens bestuurs- en archiveringruimte.

Open: elke 2e zaterdag van de maand van de maand van 13.30 tot 16.30 uur.

Adres: Westeinde 1, 2841 BN Moordrecht (ingang achterom).
Historische Vereniging Moordrecht