Onderduiken bij dapper domineesgezin Kalkman

Uitgebreid verslag over onderzoek voor hoge postume onderscheiding

Centraal in het nieuwe oktobernummer van Moerdregt staat het relaas over het domineesgezin Kalkman. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bood het gezin onderdak aan een Joodse onderduikster in de pastorie aan de Dorpsstraat. Op verzoek van achterkleinzoon Matthew Kalkman onderzocht redacteur Henk van Kerkhof de wederwaardigheden van deze moedige Moordrechtenaren.

Onderwerpen in deze Moerdregt:

Israëlische onderscheiding voor familie Kalkman?

In juli berichtte de website al over het onderzoek door Henk van Kerkhof naar de lotgevallen van dominee Dirk Pieter Kalkman en zijn gezin, die in de oorlogsjaren onderdak boden aan de Joodse onderduikster Catharine Kuijper uit Soest. In Moerdregt doet Henk zelf uitgebreid verslag van zijn diepgravende onderzoek. Zijn vasthoudende spitwerk is wellicht van doorslaggevend belang voor een (postume) toekenning van een hoge Israëlische onderscheiding voor het gezin Kalkman.

> lees ook het bericht van 22 april

Dominee Kalkman, omringd door echtgenote Klaasje Kuipers en de kinderen Janie, Frouk, Wim, Klarie en Toos.

Razzia in Moordrecht

Aansluitend op het onderduikverhaal beschrijft zoon Wim Kalkman zijn eigen ervaringen tijdens een razzia in Moordrecht. Na de oorlog emigreerde Wim naar Canada, waar hij zijn herinneringen aan die actie op papier zette. Wim overleed in 2013. Via zijn kleinzoon Matthew kwam zijn verhaal in handen van de historische vereniging.

Doek valt voor Snelle Sluis: een terugblik

Zoals bekend is het doek voor de Snelle Sluis definitief gevallen. Tenzij er wonderen gebeuren, valt het historische waterwerk na de zomer van 2018 ten prooi aan de slopershamer. De bittere nasmaak van een vooropgezet plan door het hoogheemraadschap en de gemeente Zuidplas blijft hangen…

De Ambonschool

Redacteur Jaap Waasdorp dook in de geschiedenis van de Christelijke Ambonschool in de Molukse woonwijk. Het inmiddels gesloopte schoolgebouw stond aan de Weteringstraat, tussen het Westeinde en de Prinses Margrietstraat.

Groepsbezoek familie Verboom

In het kader van haar familiedag bracht de familie Verboom zaterdag 23 september een bezoek aan Oudheidkamer Het Weeshuis aan het Westeinde. Een verslag van Marijke Edel.

De Ambonschool aan de Weteringstraat.

Moerdregts Roem van Toen

In ‘Moerdregts Roem van Toen’ een fraaie actiefoto uit de jaren ’60, genomen in de imposante breedweefhal van de K.V.T.

Leden van de Historische Vereniging Moordrecht krijgen Moerdregt elk kwartaal toegestuurd. Wilt u het historische tijdschrift voortaan ook ontvangen? Word dan snel lid!

Blijf op de hoogte, meld u aan voor de nieuwsbrief!

Diapresen­tatie
op maat

Over de historie van Moordrecht

Historische Vereniging Moordrecht

Opgericht in 1993

RSIN-nummer: 8028.05.334

Corr. adres: West-Ringdijk 7b, 2841LV Moordrecht

Bezoekadres: Westeinde 1, 2841BN Moordrecht

info@historischevereniging­moordrecht.nl

Oudheidkamer Het Weeshuis

Museum voor lokale historie en tevens bestuurs- en archiveringruimte.

Open: elke 2e zaterdag van de maand van de maand van 13.30 tot 16.30 uur.

Adres: Westeinde 1, 2841 BN Moordrecht (ingang achterom).
Historische Vereniging Moordrecht