Wethouder Hordijk ontvangt 950 petities

Actie loopt door tot maart 2017

Namens de Historische Vereniging Moordrecht hebben bestuursleden Marijke Edel, Eef Oosterwijk en Jan Rensen dinsdag 30 augustus een pakket met circa 950 ondertekende petities voor behoud van de Snelle Sluis overhandigd aan wethouder Jan Hordijk van de gemeente Zuidplas. De handeling had plaats voor de raadsvergadering in het gemeentehuis in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Aandacht vragen voor urgentie van de zaak

De petities waren de voorlopige oogst van de actie ‘Red de Snelle Sluis’ van de historische vereniging. Deze moet voorkomen dat de sluis wordt gerestaureerd en niet wordt gesloopt, zoals het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard van plan is. Met de overhandiging van de eerste 950 petities wilde de historische vereniging het gemeentebestuur nogmaals wijzen op de urgentie van de zaak, nu het hoogheemraadschap heeft aangekondigd de sluis te willen slopen, omdat behoud en restauratie te duur is.

Oproep om aan tafel te gaan zitten

Volgens HVM en andere organisaties zijn de sloopplannen voorbarig, omdat niet alle financieringsmogelijkheden voor restauratie goed zijn onderzocht. In een brief roept de werkgroep Gouds Watergilde van Historische Vereniging ‘Die Goude’ het waterschap en de gemeente op om samen aan tafel te gaan zitten om de mogelijkheden voor behoud en restauratie te bespreken. Lees ook het artikel hierover.

Petitie behoud Snelle Sluis: overhandiging 950 petities aan wethouder Jan Hordijk van de gemeente Zuidplas.
Wethouder Jan Hordijk neemt de petities in ontvangst van HVM-bestuursleden Eef Oosterwijk (links), Marijke Edel en Jan Rensen.
Petitie behoud Snelle Sluis: overhandiging 950 petities aan wethouder Jan Hordijk van Gemeente Zuidplas.
Alle raadsleden kregen ook het laatste nummer van ‘Moerdregt’ uitgereikt.

Bouwwerk van grote culturhistorische waarde

Met de sloop van de Snelle Sluis zou een bouwwerk van grote cultuurhistorische waarde voorgoed verloren gaan. Ook de gemeente Zuidplas was eind 2015 nog van mening dat het 19e eeuwse waterwerk behouden moest blijven en daarom een plek op de gemeentelijke monumentenlijst verdiende. Op aandringen van het hoogheemraadschap werd de sluis echter van de voorlopige monumentenlijst gehaald. Op haar verzoek in juni om de sluis alsnog op de lijst te zetten, heeft de historische vereniging tot op heden geen antwoord van de gemeente ontvangen.

Het AD wijdde op 25 augustus jl. een groot artikel aan onze actie tegen de voorgenomen sloop.

De actie voor behoud loopt door tot maart 2017. Dan besluit het hoogheemraadschap definitief of het de sluis laat slopen. Dus als u de petitie nog niet heeft getekend, doe dat dan alsnog. Op naar de 1000!

Petitie ‘Red de Snelle Sluis’

Blijf op de hoogte, meld u aan voor de nieuwsbrief!

Diapresen­tatie
op maat

Over de historie van Moordrecht

Historische Vereniging Moordrecht

Opgericht in 1993

RSIN-nummer: 8028.05.334

Corr. adres: West-Ringdijk 7b, 2841LV Moordrecht

Bezoekadres: Westeinde 1, 2841BN Moordrecht

info@historischevereniging­moordrecht.nl

Oudheidkamer Het Weeshuis

Museum voor lokale historie en tevens bestuurs- en archiveringruimte.

Open: elke 2e zaterdag van de maand van de maand van 13.30 tot 16.30 uur.

Adres: Westeinde 1, 2841 BN Moordrecht (ingang achterom).
Historische Vereniging Moordrecht