Persoonlijke verhalen maken de verbinding

Goed bezochte verhalensessie Moordrechte Indiëgangers en Molukkers

Vijf samenwerkende Molukse organisaties belegden woensdag 22 september jl. samen met de Historische Vereniging Moordrecht een goed bezochte lezingsessie in de Brede School aan de Oudersvrucht om het begrip en de band tussen de Moordrechtse gemeenschappen te helpen versterken.

De bijeenkomst sloot aan op de tentoonstelling ‘In twee werelden – Molukkers in Nederland’, eveneens bij de Brede School, over de komst van duizenden Molukse gezinnen naar Nederland na de onafhankelijkheid van Indonesië. Enkele honderden Molukkers werden beginjaren ’60 gehuisvest in Moordrecht.

Historische Vereniging Moordrecht - 60 jaar Molukkers in Moordrecht
Geboeid luisteren naar verhalen uit het verleden.
Historische Vereniging Moordrecht - 60 jaar Molukkers in Moordrecht
En na afloop: samen een goed gesprek.

Politionele acties 1945-1949

De Historische Vereniging Moordrecht besteedt al geruime tijd aandacht aan de gebeurtenissen na de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië en de ervaringen van de Moordechtse jongemannen die in de jaren 1945-1949 werden ingezet tijdens de politionele acties.

Sinds enige tijd spitst het onderzoek van Moerdregt-redacteuren Henk van Kerkhof en Jaap Waasdorp zich toe op het wel en wee van de Molukkers voor en na hun aankomst in Moordrecht.  

Verhalen op basis van interviews

De bijeenkomst in de Brede School werd geopend door Mozes Soumokil en geleid door dominee Otto Ruff. Vervolgens droegen Dagmar en Britt van Theater verhalen voor op basis van interviews voor het onderzoek en verhalen uit de Molukse gemeenschap: een dienstplichtige Indieganger die dienst deed in het leger in 1949, twee jongeren die in de jaren ’60 opgroeiden in Moordrecht, een beroepsmilitair uit het Koninklijke Nederlandsch Indisch leger en een baby die 61 jaar geleden naar Moordrecht kwam en een jonge huisarts. Zes verschillende verhalen maar toch onderdeel van één dorp.

Na de verhalen was er ruimte voor gesprek met elkaar. Wat weten we van elkaar, wat waarderen we van elkaar waren onderwerpen die zoal naar voren kwamen.

Na afloop werd de wens uitgesproken dat deze avond een aanzet zou zijn voor verdere verbinding.

Blijf op de hoogte, meld u aan voor de nieuwsbrief!

Diapresen­tatie
op maat

Over de historie van Moordrecht

Historische Vereniging Moordrecht

Opgericht in 1993

RSIN-nummer: 8028.05.334

Corr. adres: West-Ringdijk 7b, 2841LV Moordrecht

Bezoekadres: Westeinde 1, 2841BN Moordrecht

info@historischevereniging­moordrecht.nl

Oudheidkamer Het Weeshuis

Museum voor lokale historie en tevens bestuurs- en archiveringruimte.

Open: elke 2e zaterdag van de maand van de maand van 13.30 tot 16.30 uur.

Adres: Westeinde 1, 2841 BN Moordrecht (ingang achterom).
Historische Vereniging Moordrecht